Our Coaches

The Mountain Edge Skating Club would like to proudly present our coaches:

 • Kimberly Berry
 • Lyndy Marron Brown
 • Shauna Cagnoni
 • Chelsea Chasman
 • Stephen Chasman
 • Nathaniel Hess
 • Lezlea Miller Zezzin
 • Sissel Svanoe Rhyme
 • Jacki Sadowski
 • Alison Skalia Brown
 • Karen Skifstrom
 • Michael Tamres